1
Đến thời điểm hiện tại, khả năng kháng nước trên đồng hồ đã rất phổ biến. Thế nhưng, hầu hết người dùng lại không hiểu rõ về khả năng này của đồng hồ thông minh, dẫn đến những sai lầm không đáng có.....