1
Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 13.5 cho người dùng vào tuần trước. Đây là một bản cập nhật tương đối quan trọng, vì ngoài sửa các lỗi còn tồn đọng của iOS 13.4, thì nó còn mang lại một số thay đổi và cải tiến cho một thế giới mà dịch COVID-19 đang hoành hành.....